+48 790 890 553

Regulamin bawialni

1) Bawialnia „ CHATKA DLA  SKRZATKA” jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat.
2) Opłata godzinna za zabawę jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę wg cennika.
3) Dzieci przebywające na terenie CHATKI DLA SKRZATKA nie mogą mieć przy sobie przedmiotów, które mogą być niebezpieczne
podczas zabawy (okulary, łańcuszki, biżuteria).
4) Dzieci mogą wejść na teren bawialni i z niej wyjść tylko pod opieką rodzica lub opiekuna (osoby dorosłej).
5) Dziecko przebywające w bawialni  pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna. 
6) Bawialnia CHATKA DLA SKRZATKA nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez opieki na terenie sali.
7) Istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką personelu CHATKI DLA SKRZATKA, przed uprzednim wypełnieniu formularza;
opłata określona w cenniku.
8) Pracownik  Bawialni CHATKA  DLA SKRZATKA może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt jeśli swoim zachowaniem
zagraża ono innym uczestnikom zabawy. 
9) Na  teranie bawialni dzieci przebywają w skarpetkach lub rajtuzach. 
10) Dorośli wchodzą na salę w skarpetkach lub w ochraniaczach na buty. 
11) Ze względów higienicznych zabrania się przebywania boso w bawialni! 
12) Na terenie bawialni można spożywać posiłki tylko w strefie do tego przeznaczonej (kawiarenka i loża urodzinowa). 
13) Bawialnia CHATKA DLA  SKRZATKA nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni. 
14) Za ewentualne zniszczenia w bawialni odpowiada opiekun. 
15) W bawialni nie mogą przebywać osoby będące nosicielami chorób zakaźnych oraz infekcji wirusowych i bakteryjnych. 
16) W bawialni CHATKA DLA SKRZATKA zabrania się spożywania alkoholu, palenia papierosów i wprowadzania zwierząt.
17) Podczas zabawy w bawialni CHATKA DLA SKRZATKA NIE WOLNO
• popychać innych dzieci 
• wspinać się po siatce na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji zabawowej 
• wchodzić pod prąd na zjeżdżalnię 
• wchodzić za konstrukcję 
• wynosić piłeczek z basenu 
• wnosić jedzenia i napojów do strefy zabaw 
• biegać w miejscach do tego nieprzeznaczonych (kawiarnia, toalety, loża urodzinowa) 
• niszczyć konstrukcji, zabawek i wyposażenia sali
18) W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, podczas których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun,
należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie pracownikowi bawialni.
19) Właściciel bawialni CHATKA DLA SKRZATKA ma prawo umieszczać na swojej stronie internetowej oraz w innych materiałach
promujących, fotografie Dzieci przebywających w bawialni. Materiały umieszczane są bezpłatnie.
20) Właściciel bawialni zobowiązany jest do usunięcia zdjęć, o których wyżej mowa na wniosek Opiekuna w terminie do 48 godzin.
21) Bawialnia nie jest zobowiązana do usunięcia w/w materiałów jeśli Dziecko przedstawione jest na zdjęciu w sposób nie wymagający
uzyskania zezwolenia w myśl art. 81 ust. 2 punkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U. z 2006 r. nr.90 poz. 631 /.
22)  Wykupienie biletu bądź wprowadzenie dziecka na teren sali zabaw przed dokonaniem płatności jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu.

O nas

Chatka dla skrzatka to kameralna i pełna kolorów bawialnio-kawiarnia, położona na obrzeżach Krapkowickiego rynku w malowniczym zaułku Mariny i Zamkowego Młynu. To miejsce gdzie Twoje dziecko będzie czuło się bezpiecznie a uśmiech nie zejdzie z jego małej buźki.
Zapraszamy

Facebook

Kontakt

GALERIA CENTRUM 

ul. Basztowa 8, lokal 6

47-300 Krapkowice

email: info@chatkadlaskrzatka.pl

tel: +48 790 890 553